Договір
Договір №____

про надання послуг з розміщення інформації в Мобільному додатку

м. Дніпро «__» ___________ 2021р.

Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець Нестерук Наталія Федорівна, номер запису в ЄДР 22240170000050913 від 06.12.2007, ідентифікаційний код 2720400183, юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Героїв, будинок 12, квартира 1102, , іменований надалі «Виконавець», з однієї сторони, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі – Замовник або Експерт-партнер), укласти договір про надання послуг з розміщення інформації у мобільному додатку Urbanist, на умовах, наведених нижче.

Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.

Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом чи реєстрація Замовника як партнер (отримання доступу до Панелі керування) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

1. Терміни та визначення

1.1. «Мобільний Додаток» - це мобільний додаток Urbanist, програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах та інших мобільних пристроях, розроблене для платформи iOS, Android, яке надає Замовникам можливість здійснити розміщення своїх товарів та послуг з метою їх подальшого рекламування та продажу в Мобільному Додатку режимі реального часу за допомогою мережі Інтернет.

1.2. «Urbanist» означає ФОП Пригунов Г.О. (ідент. код 2719616090), Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 37, кв. 148.

Виконавець в Договорі виступає в якості офіційного комерційного агента ФОП Пригунова Г.О. із правом укладення договорів від власного імені та приймання за ними платежів на підставі Агентського договору №____ від ____________.

1.3. «Товари, Послуги» - перелік найменувань товарів та послуг, представлений в Мобільному додатку, що пропонується до продажу продавцями – Замовниками за цим Договором, зареєстрованими в Додатку, та являють собою абонементи та сертифікати на різні категорії товарів та послуг у всіх містах України.

1.4. «Замовник, Експерт-партнер» - компанія (кафе, інший заклад, АЗС та ін. суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи), зареєстрована у передбачений законодавством спосіб особа, що продає товари та надає послуги, представлені в Мобільному додатку Urbanist, з урахуванням умов даного договору. Погодилась з умовами використання Urbanist та додатково використовує функціонал Мобільного Додатку Urbanist як засіб для розміщення та реалізації своїх (від власного імені, або від імені юридичної особи, яку він представляє) товарів та послуг іншим Користувачам.

1.5. Панель керування – це адміністративна частина Мобільного Додатку Urbanist, яка забезпечує можливість Замовнику керувати своїми товарами та послугами. Доступ до Панелі керування Замовник отримує після відповідних конклюдентних дій та акцепту даного Договору.

1.6. Контент – означає будь-які матеріали:фото, відео, текстові, графічні, аудіовізуальні, авторські програми, розроблені, організовані або надані Експертом-партнером (надалі – «Контент Партнера») та розміщені (доступні) у Мобільному Додатку для пошуку, замовлення та використання користувачами на відповідних умовах.

1.7. «Абонемент», «Талон», «Сертифікат» – відповідний документ в електронній формі, що засвідчує право на придбання товару/ отримання послуги, упродовж певного періоду часу з попередньою оплатою, що придбавається у Мобільному додатку. Це фінансовий документ, що дає право користуватися протягом певного терміну товарами або послугами за плату, нижчу від тієї, яку довелося б платити в кожному окремому випадку користування.

1.8. «Користувач» - будь-яка юридична особа або фізична особа (яка досягла 18 років), має повну цивільну правоздатність та дієздатність, та вступила в договірні відносини з Виконавцем та Замовником на умовах та за допомогою Мобільного додатку для отримання інформації, придбання товарів та послуг, чи вирішення будь-яких інших задач, що не суперечать умовам використання цього Мобільного додатку та чинному законодавству України.

2. Предмет договору

2.1. Відповідно до умов цього Договору, Виконавець за допомогою Мобільного Додатку Urbanist надає послуги, пов'язані з розміщення інформації Замовника в Мобільному Додатку Urbanist (далі – Послуги).

2.2. З акцептом цього Договору, Замовник надає Виконавцю вихідні дані про себе, а саме: логотип (назву торговельної марки), назву закладу/компанії - Замовника, фірмове найменування, перелік продукції, що Виконавець буде розміщувати в цифровому варіанті в Мобільному додатку.

2.3. Замовник зобов'язується здійснювати свою діяльність у суворій відповідності цьому договору, чинному законодавству України, та оплачувати послуги Виконавця на умовах та у встановлені цим Договором терміни.

2.4. Виконавець забезпечує доступ Замовника до Мобільного Додатку на умовах щомісячної підписки, а саме:

1 – Basic підписка вартістю 399 грн. на місяць доступу
2 – Premium підписка вартістю 999 грн. на місяць доступу
3 - Platinum підписка вартістю 1999 грн. на місяць доступу

На суму щомісячної підписки Виконавцем додатково нараховується комісія агента в розмірі 10% (десять відсотків) від вартості кожної підписки.

2.5. Перший місяць користування Мобільним Додатком для нових Замовників встановлюється з тарифом 0 (нуль) грн. за місяць доступу.

2.6. Доступ Замовника до Мобільного Додатку передбачає надання у користування програмним забезпеченням додатку Urbanist (окрема програма для партнерів), за допомогою якого Експерт-партнери розміщують інформацію про свої товари та послуги, що пропонуються до продажу оптом наперед за допомогою абонементів, талонів, сертифікатів, а також розміщувати рекламу про заклад (компанію), новини, акційні пропозиції тощо, відслідковують кількість транзакцій (аналітику) та ін.

Обсяг послуг за підписками Premium та Platinum встановлюється Виконавцем, підписанням даного Договору Замовник підтверджує ознайомлення і згоду із обсягом послуг за обраним ним видом підписки. Обсяг послуг за підписками Premium та Platinum може змінюватись Виконавцем із завчасним попередженням про це Замовника.

2.7. Виконавець надає Замовнику можливість додаткового розміщення своєї реклами у Мобільному Додатку за додаткову плату згідно із тарифами Виконавця.

3. Зобов'язання сторін

3.1. Виконавець:

3.1.1. Самостійно, на власний розсуд та без погодження з Експертом-партнером, має право приймати рішення по розвитку Мобільного Додатку. Впроваджувати новий функціонал чи виводити з експлуатації існуючий.

3.1.2. Самостійно, на власний розсуд та без погодження з Експертом-партнером має право встановлювати вартість і умови надання своїх Послуг, пов'язаних з цим Договором, вносити зміни до цього Договору.

3.1.3. Має право приймати оплату за надання послуг з розміщення інформації у мобільному додатку Urbanist, а також вимагати від Замовника здійснювати оплату за надані послуги.

3.1.4. Після розірвання цього Договору Виконавець має право транслювати Контент, наданий Замовником, тим користувачам, які придбали його до розірвання цього Договору і мають право на його використання згідно з умовами придбання.

3.1.5. Зобов'язується здійснювати технічну підтримку Замовника під час користування ним Мобільним Додатком.

3.1.6. Зобов'язується надавати можливість Замовнику через інтегрований у Мобільний додаток гаманець Замовника отримувати грошові кошти від Користувачів за передплачені Користувачами за допомогою Мобільного додатку абонементи, талони чи сертифікати Замовника відповідно до визначених Замовником цін, поданих до Мобільного додатку.

3.1.7. Має право на нарахування за рахунок Користувачів сум комісії за свої послуги на передплачені Користувачами за допомогою Мобільного додатку абонементи, талони чи сертифікати Замовника, а також покладення на рахунок Користувачів комісії платіжної системи Liqpay «ПриватБанку» відповідно до встановлених банком тарифів.

3.1.8. Виконавець надає Замовнику можливість безкоштовно рекламуватися щодня в Сторіс Мобільного Додатку.

3.2. Замовник:

3.2.1. Зобов'язується заповнити та підтримувати в актуальному стані правдиву інформацію по себе, як продавця товарів та послуг в Мобільному Додатку Urbanist.

3.2.2. Зобов'язаний не пізніше 5 днів з моменту реєстрації (отримання доступу) у Мобільному Додатку розмістити на території надання ним послуг/продажу товарів (в магазині, кафе і т.д.) у видимому для клієнтів місці не менше 2 (двох) банерів із QR-кодом для завантаження Мобільного Додатку. Ескіз-модель банера встановлюється Виконавцем і доступна Замовнику для завантаження в мережі Інтернет за адресою, https://urbanist.in.ua.

3.2.3. Має виконувати збір та обробку персональних даних виключно в зазначений спосіб та за призначенням, визначеним Політикою конфіденційності Мобільного Додатку Urbanist.

3.2.4. До початку надання послуг за цим Договором, самостійно укласти відповідний договір про організацію переказу грошових коштів з однією із фінансових компаній, завести окремий гаманець для прийому коштів через Мобільний Додаток та ввести відповідні облікові дані для інтеграції.

3.2.5. Зобов'язаний повною мірою, одноосібно нести всю відповідальність за продаж товарів та/або надання послуг, реалізованих через Мобільний Додаток перед користувачами. При цьому забезпечувати належну якість товарі та послуг. Самостійно забезпечувати підтримку та комунікацію зі своїми клієнтами (Користувачами) при оформленні, оплаті та придбанні товарів/користуванні ними послугами Експерта-партнера.

3.2.6. Зобов'язаний самостійно врегульовувати будь-які питання, пов'язані із послугами/товарами Замовника, які надані не належним чином, не якісно, або не в повній мірі, із відповідними користувачами, які оплатили/замовили такі послуги/товари. В разі одержання Виконавцем від таких користувачів послуг/товарів Замовника будь-яких претензій щодо їх якості, кількості, строку надання і т.д., Виконавець перенаправляє їх Замовнику шляхом направлення електронного повідомлення на електронну адресу Замовника, зареєстровану в Мобільному Додатку.

3.2.7. Замовник зобов'язаний вчасно та в повній мірі оплачувати послуги Виконавця, згідного нарахувань та умов, зазначених у цьому Договорі.

3.2.8. Замовник на першу вимогу Виконавця має надати документи, які підтверджують особу Замовника, права його інтелектуальної власності на Контент чи інші дані (адреса реєстрації, реєстраційні дані Компанії, тощо) необхідні Виконавцю для контролю якості та виконання умов продажу товарів/ надання послуг Замовником. Вимога оформляється шляхом направлення Виконавцем електронного повідомлення на електронну адресу Замовника, зареєстровану в Мобільному Додатку.

3.2.9. Замовник має право надавати пропозиції щодо розвитку Мобільного Додатку, надавати інформацію щодо виявлених недоліків у роботі Мобільного Додатку.

3.2.10. Замовник має право отримувати грошові кошти за проданий товар та/або послугу в Мобільному додатку шляхом продажу абонементів, талонів, сертифікатів, напряму від користувачів-покупців такого абонементу, талону, сертифікату.

4. Використання інформації та Контенту, наданого Експертом-партнером

4.1. Замовник, при кожному вивантаженні Контенту в Мобільний Додаток гарантує, що Контент не містить шкідливого програмного забезпечення ("Вірусів"), йому належать або він має необхідні ліцензії, права, узгодження й дозволи і має повноваження для того, щоб уповноважити Urbanist на розповсюдження, загальнодоступне відтворення (в тому числі з використанням цифрової передачі аудіо, відео), загальнодоступне відображення, передачу громадськості, рекламу, маркетинг і інше аналогічне використання завантаженої ним контенту.

4.2. Вивантаження Замовником будь-якого Контенту в Мобільний Додаток означає, що Замовник надає Urbanist невиключне право і ліцензію на виробництво, розповсюдження, публічне відтворення, пропозицію, маркетинг і будь-яке інше використання інформації та Контенту, які Замовник вивантажує в Мобільний Додаток.

4.3. Замовник надає право Urbanist переглядати товари та послуги, які реалізовуються ним через Мобільний Додаток для забезпечення контрою якості.

5. Формування вартості послуг, порядок розрахунків та умови приймання-здавання послуг

5.1. Вартість послуг за цим договором розраховується та нараховується Замовнику щомісяця згідно з п. 2.4. цього Договору.

5.2. Всі розрахунки проводяться в Українській гривні.

5.3. Послуги, зазначені в п.2.1 Договору, оплачуються Замовником щомісяця. Замовник здійснює платіж на рахунок Виконавця до 10 числа кожного місяця за попередній звітний місяць, на підставі виставленого Виконавцем рахунку-фактури.

5.4. Умови здавання-приймання Послуг Виконавцем:

5.4.1. Оплата Замовником Послуг Виконавця, будь яким способом зазначеним в п.5.3 цього Договору, означає, що Виконавець надав, а Замовник прийняв надані Виконавцем послуги належної якості та у повному обсязі.

5.4.2. Після надання послуг, Виконавець виготовляє та направляє Замовнику на електронну адресу, вказану в цьому договорі, у 2-х примірниках для підписання Акт здавання-приймання наданих послуг (акт може бути за одну послугу, зведений місячний або річний). Замовник в 5-денний термін з дня його отримання оформляє і повертає Виконавцю його примірник Акту або надсилає Виконавцю обґрунтовану письмову відмову у підписанні Акту. Якщо в зазначений термін Виконавець не отримає від Замовника ні підписаного екземпляра Акту здавання приймання послуг, ні обґрунтованої відмови у його підписанні, то даний Акт вважається підписаним, Виконавець таким, що надав, а Замовник прийняв надані Виконавцем послуги належної якості та у повному обсязі.

6. Порядок укладання та розірвання договору

6.1. Договір укладається в письмовій формі та підписується Сторонами (уповноваженими представниками Сторін). Договір може бути укладений шляхом здійснення конклюдентних дій Замовником, а саме в момент реєстрації як Експерт-партнер та отримання доступу до Мобільного додатку. Договір вважається укладеним з боку Замовника після отримання доступу до Мобільного додатку, що означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору.

6.2. Даний Договір вступає в силу з моменту його акцепту Замовником ц спосіб, вказаний в п.6.1 цього Договору, та діє протягом всього строку виконання Сторонами зобов'язань, що передбачені цим Договором.

6.3. Договір може бути розірваний кожною із Сторін, про що Сторона, яка ініціює розірвання, повідомляє іншу сторону шляхом надсилання електронного повідомлення на вказану в Договорі адресу іншій Стороні. Замовник на адресу Виконавця urbanistukraine@gmail.com, Виконавець Замовнику на електронну адресу зареєстровану ним в Мобільному Додатку та зазначену в Договорі

6.4. В разі розірвання цього договору, Експерт-партнер безповоротно втрачає доступ до Мобільного Додатку та всіх сервісів, пов'язаних з таким доступом. Інформація та Контент, завантажені Експертом-партнером, підлягає видаленню, у строки та в порядку визначеними, в односторонньому порядку Виконавцем.

6.5. Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою, https:// urbanist.in.ua.

6.6. У разі змін, реорганізації, приєднання, припинення або ліквідації однієї із Сторін цього Договору до моменту закінчення терміну дії цього Договору, всі права, зобов'язання і відповідальність за цим Договором переходять до правонаступників Сторони, яка зазнала відповідні зміни.

7. Обмеження відповідальності

7.1. Виконавець не несе відповідальності за припинення доступу до Мобільного додатку, що виникла не з його вини, а також не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану Замовнику тимчасовими припиненнями доступу до Мобільного додатку.

7.2. Замовник погоджується та несе відповідальність за всі дії, виконані в Мобільному додатку його авторизованим користувачем (тобто користувачем, якій увійшов в Мобільний додаток з використанням його логіну та паролю), як за свої власні.

7.3. Виконавець не несе відповідальності у випадках прямих чи непрямих фінансових чи інших втрат Замовника, що викликані тимчасовою непрацездатністю Мобільного додатку з наступних причин: планові чи позапланові технічні чи профілактичні роботи, технічні перебої інтернет-провайдерів, комп'ютерних мереж, сервісів, серверів чи засобів, платформ iOS, Android, а також противоправні дії третіх осіб (з умислу, без умислу чи з необережності), дії самого Замовника чи форс-мажорні обставини, такі як природні лиха, такі як пожежі, вибухи, повені, землетруси, та війна, громадянська війна, державний переворот, громадські заворушення, блокади, зміни в чинному законодавстві, що затверджені державними чи місцевими органами виконавчої влади та інші подібні обставини, що виходять за межі контролю Сторін, і які роблять неможливими для Сторін виконання своїх зобов'язань згідно даного Договору.

7.4. У разі закінчення терміну дії, припинення дії або розірвання цього Договору, Замовник не звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов'язань з оплати вартості послуг за користування Замовником послугами Виконавця до моменту розірвання договору.

7.5. Виконавець не гарантує та не несе відповідальності за будь-які результати надання Послуг за цим Договором.

8. Особливі умови

8.1. За бажанням Замовника, цей Договір може бути оформлений Сторонами в письмовій формі. У випадку, якщо Замовнику необхідний роздрукований та підписаний Виконавцем примірник Договору, Замовник друкує та підписує зі свого боку чинну редакцію Договору у двох ідентичних примірниках та надсилає обидва примірники поштою цінним листом чи з кур'єром чи передає їх особисто на адресу Виконавця, попередньо погоджену з Виконавцем. Виконавець зобов'язується підписати зі свого боку Договір, що повністю відповідає чинній редакції Договору, опублікованій в мережі Інтернет за адресою https:// urbanist.in.ua., та повернути Замовнику один його примірник поштою цінним листом (або передати особисто в руки) за адресою місцезнаходження Замовника, котру останній зобов'язується письмово повідомити Виконавцю.

8.2. Замовник погоджується, що реєстраційні дані (Ім'я, Прізвище, номер телефону, e-mail) внесені ним в Мобільному Додатку є правдивими та зобов'язується самостійно слідкувати за їх актуальністю. Будь-які повідомлення, направлені Виконавцем на зареєстровані Замовником контактні дані вважаються відправлені правильним способом та доведені до відома Замовника.

9. Вирішення суперечок

9.1. Сторони будуть намагатися вирішувати всі розбіжності і спори, які можуть виникнути відносно цього Договору або у зв'язку з цим Договором шляхом переговорів. При неможливості вирішення таких спорів або розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають передачі на розгляд і остаточне вирішення до суду за встановленою чинним законодавством України підвідомчістю та підсудністю.

9.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

10. Адреси та реквізити Сторін

Виконавець: Фізична особа — підприємець Нестерук Наталія Федорівна Юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Героїв, будинок 12, квартира 1102 Ел.пошта: urbanistukraine@gmail.com Ідентифікаційний код: 2720400183 Банківські реквізити: р/р IBAN: UA623052990000026002050565314 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО (код банку) 305299, ЄДРПОУ 14360570 _______________________/ФОП Нестерук Н.Ф./ Замовник: Юридична адреса:
Ел.пошта: -
Ідентифікаційний код: Банківські реквізити: Р/р IBAN: в АТ «» (код банку) , ЄДРПОУ _ ________________________/_______________/